Mai vàng Cổ Thụ “Vạn Phúc” trên 60 năm tuổi dáng đẹp tán rộng và nhiều hoa

Mai cổ thụ trên 60 năm tuổi , dáng đẹp tại Cần Thơ và các tỉnh Miền Tây